Activity 3 – Marathi Department

Kavikatta

कवी कट्टा

दि.07/10/19              वेळ 8.30 सकाळी
स्थळ-दिवाण सभागृह

सहभागी विद्यार्थी ( कवी)

1. राम दोनाडकर एम.काॅम 2
2. प्रविण खेाब्रागडे बी.काॅम 2
3. नमित बरडे बी.ए. 1
4. नरेश भलावी बी.ए. 1
5. गणेश भोसकर बी.काॅम 1
6. अथर्व बुरडकर बी.ए. 1
7. प्रतिक्षा राउत बी.काॅम 2
8. अबुजर हुसेन बी.काॅम 2
9. नरेश भलावी बी.ए. 1
10. रोशन इवनाते बी.ए. 1
11. प्रदीप कोराम बी.ए. 1
12. शितल गेडाम एम.ए. 2
13. यामिनी झाडे एम.ए. 2
14. प्राची दांडेकर एम.ए. 2
15. शितल बी.ए. 1

Image Gallery

Video Gallery